woensdag, 5. december 2007 - 13:55

Veestapel opnieuw in beslag genomen

Den Haag

Tijdens een controle van een rundveebedrijf in Zuid-Holland trof de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ernstige situatie van dierverwaarlozing aan. De runderen stonden in een dikke laag mest, kregen onvoldoende verzorging, te weinig voer dat ook nog van slechte kwaliteit was.

Verder troffen de controleurs negen kadavers aan van zowel runderen als schapen. Alle runderen op het bedrijf zijn direct in beslag genomen. De veehouder ging eerder dit jaar ook al in de fout.

De veehouder heeft al jaren de aandacht van de AID. In april van dit jaar nam de AID 68 runderen van dezelfde veehouder in beslag. Deze kreeg hij echter in juni na een uitspraak van de rechter, weer terug. Tijdens controles is herhaaldelijk aangegeven dat de situatie moest verbeteren. Bij de controle op 3 december bleek de situatie op het bedrijf nog erbarmelijker dan voorheen.

Controleurs van de AID, milieupolitie en een dierenarts troffen sterk vermagerde en stervende dieren en ook een aantal kadavers aan. De runderen hadden onvoldoende water en voer tot hun beschikking. Ook ontbrak het de dieren aan een schone en droge ligplaats. Daarop zijn in overleg met de officier van justitie alle 165 runderen in beslag genomen. Zes dieren waren niet meer te redden en zijn ter plekke geëuthanaseerd, de rest is ondergebracht op een opvangadres. Tegen de veehouder is opnieuw proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Provincie:
Tag(s):