vrijdag, 14. december 2007 - 13:48

Veilig genieten van vuurwerk

Almere

Vuurwerk is mooi en leuk. Om het leuk en veilig te houden zijn er regels. De gemeente Almere ziet samen met politie en brandweer toe op naleving van die regels. Ook hebben wij wat tips voor u op een rijtje gezet, voor uw eigen veiligheid en om overlast te voorkomen.

Verkoopvoorschriften
In Almere wordt op verschillende locaties - zoals bedrijfsterreinen en gecombineerde woon-/werkgebieden - consumentenvuurwerk opgeslagen en verkocht aan particulieren. De opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is alléén mogelijk als de gemeente de milieumelding heeft goedgekeurd of een milieuvergunning heeft verleend. Op dit moment zijn er 12 van zulke verkooppunten voor vuurwerk in Almere.

Binnen de gemeente Almere mag alleen consumentenvuurwerk en theatervuurwerk worden opgeslagen en verkocht. Dit is het lichtere type vuurwerk. Professioneel vuurwerk mag niet in Almere worden opgeslagen en verkocht.

Vuurwerk mag alleen verkocht worden op 28 29, en 31 december. Op zondag 30 december mag er geen vuurwerk worden verkocht.

Controle op verkoop
Het is van groot belang dat de opslag en verkoop van vuurwerk zo veilig mogelijk gebeurt. Daarom hanteert de gemeente Almere samen met de brandweer en politie een uitgebreide toezichtstrategie.

Tijdens de verkoopdagen controleren handhavers van de gemeente Almere, brandweer en politie de verkooppunten meerdere malen per dag (onaangekondigd). Aandachtspunten zijn onder meer een deugdelijke en veilige opslag, illegaal vuurwerk, de hoeveelheid aanwezig vuurwerk en de verkoop aan minderjarigen. Van overtredingen wordt altijd een proces-verbaal opgemaakt.

Als u vermoedt of weet dat iemand illegaal vuurwerk verhandelt of opgeslagen heeft, kunt u dit bij de politie melden via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, via het nummer van Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Het toezicht begint overigens elk jaar al in oktober en november met technische controles door milieuhandhavers en de brandweer. We kijken dan of de verkoopadressen wel voldoen aan alle veiligheidseisen. Het toezicht eindigt met een nacontrole door de gemeente Almere in februari. Daarbij controleren we of bedrijven het overgebleven vuurwerk op de juiste wijze hebben opgeslagen, of dat men het overgebleven vuurwerk heeft laten afvoeren.

Afsteken: alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur!
Het buiten bovengenoemde periode afsteken van vuurwerk is strafbaar. Jongeren beneden de 18 jaar worden bij overtredingen doorverwezen naar bureau HALT. Zij worden begin januari aan het werk gezet bij het opruimen van vuurwerkresten.

Deze HALT-procedure geldt niet voor jongeren die zich schuldig maken aan zwaardere overtredingen, zoals het afsteken of in het bezit hebben van zelfgemaakte bommen en extreme vormen van baldadigheid (vuurwerk gooien naar mensen en dieren). In zulke gevallen krijgt de overtreder een proces-verbaal en bepaalt de rechter de strafmaat.

Volwassenen (18 jaar en ouder) krijgen een proces-verbaal, waarna meestal een fikse boete volgt. Op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden en het afsteken van vuurwerk zonder het opschrift 'bestemd voor particulier gebruik' staat bijvoorbeeld een boete van ruim 50 euro. Op het bezit van strijkers kan voor meerderjarigen een boete volgen van meer dan 100 euro.

Voorkom overlast
Vuurwerk is niet altijd feest. Veel dieren zijn erg bang voor vuurwerk. Ook is het onprettig en gevaarlijk als u vuurwerk in uw huis krijgt. Kijk daarvoor bij de tips voor veilig afsteken.

Na afloop
Ruim uw vuurwerk na afloop op. De meeste ongelukken gebeuren op 1 januari, wanneer kinderen vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw proberen aan te steken.

De gemeente Almere wenst u veilig vuurwerkplezier!
Provincie:
Tag(s):