donderdag, 15. november 2007 - 19:54

Veilig op pad met de rollator

Groningen

Per jaar bezoeken ongeveer 1400 ouderen het ziekenhuis als gevolg van een ongeval waarbij een rollator betrokken is. Bij ruim 650 slachtoffers is het letsel zo ernstig dat opname nodig is. Een groot deel van deze ongelukken had voorkomen kunnen worden. Daarom is er op vrijdag 30 november van 14.30-16.00 uur in Woonzorgcentrum Hamrikheem, Soendastraat 180 een voorlichtingsbijeenkomst over gebruik en onderhoud van de rollator.

Naar schatting 300.000 mensen in Nederland lopen met een rollator. Voor velen is het een fijn hulpmiddel mits goed onderhouden en goed gebruikt. Maar een rollator kan ook voor veel narigheid zorgen blijkens de cijfers die Consument en Veiligheid dit jaar publiceerde. Oneffen ondergrond, obstakels, onvoldoende geadviseerde gebruiker of slecht onderhoud kunnen de oorzaak zijn van een ongeval.

De organisatie berekende dat de kosten van deze rollatorongelukken uitkomen op 14 miljoen euro per jaar. Het goede nieuws is dat het aantal ongelukken met rollators niet toeneemt. Dat is volgens Consument en Veiligheid te danken aan het feit dat rollators steeds veiliger worden en dat er meer aandacht is voor vaardigheidstraining.

Tijdens de bijeenkomst in Woonzorgcentrum Hamrikheem krijgen ouderen informatie over het gebruik van de rollator en de risico’s die dit met zich meebrengt. Bovendien zijn er enkele ervaren monteurs, die de rollators controleren, eventueel bijstellen en kleine reparaties uitvoeren. Onder deskundige leiding leren ouderen hoe ze veilig met hun rollator kunnen omgaan.

De bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de MJD en de Prof. Heymansstichting, is gratis toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 55 jaar.
Provincie:
Tag(s):