zondag, 16. september 2007 - 15:18

Veiligheids-maatregelen in kunstmest-sector

Den Haag

De kunstmestsector en de overheid treffen maatregelen om (terreur)misbruik van een aantal ammoniumnitraathoudende (kunstmest)producten te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor de hele keten, van productie, handelen en het gebruik ervan. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) laten weten.

De beveiligingsmaatregelen komen uit het convenant dat het ministerie van VROM met de ‘Minerale Meststoffen Federatie’ (MMF), de ‘Vereniging van Kunstmestproducenten’ (VKP) en hun leden heeft gesloten.

De MMF en de VKP zijn overtuigd van de noodzaak om beveiligingsmaatregelen te nemen en willen in goede samenwerking met VROM tot een praktische en haalbare uitwerking komen. Het convenant is op 13 september 2007 door minister Cramer en de bestuursleden, de heren Huveneers en Kruijthoff van de MMF en de heer Weehuizen van de VKP in Den Haag ondertekend.

In het convenant staan beveiligingsmaatregelen voor een aantal stikstofhoudende anorganische meststoffen. Deze maatregelen verkleinen de risico’s op (terreur)misbruik met deze stoffen. Een belangrijke maatregel is dat binnenkort bij het verhandelen van kunstmest registratie van de afnemer verplicht wordt.

Daarnaast zijn de veiligheidsmaatregelen in de publicatie nr. 7 in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen inzake de opslag van nitraathoudende meststoffen geactualiseerd. Voor de kleinere opslagen, winkels, tuincentra zijn beveiligingsmaatregelen opgenomen in een activiteiten AmvB, die eind 2007 in werking treedt.

Particulieren kunnen de betreffende ammoniumnitraathoudende producten in de toekomst niet meer verkrijgen zonder legitimatie. Maar er zijn voldoende alternatieve kunstmestproducten beschikbaar waarvoor geen legitimatie is vereist.

Met de agrarische sector heeft VROM overleg over een aantal beveiligingsmaatregelen voor de opslag van genoemde meststoffen. Deze maatregelen zullen een efficiënte landbouw niet belemmeren.
Provincie:
Tag(s):