maandag, 19. november 2007 - 16:02

Veiligheids-monitor in de gemeente Leek

Leek

Binnenkort zal Regiopolitie Groningen van start gaan met de Veiligheidsmonitor 2007 in de gemeente Leek Net als in 2005 wordt door het afnemen van deze enquêtes inzicht verkregen in de veiligheidssituatie in de gemeente.

In 2001 en 2003 werd hiervoor de VeiligheidsScan gebruikt. De verkregen gegevens vormen de basis voor Gebiedsgebonden Politiezorg. Ook zal de gemeente met de gegevens aan de slag kunnen voor het lokale
integrale veiligheidsbeleid.

Bovendien kan er zo een duidelijke vergelijking worden getrokken met de Veiligheidsmonitor van 2005. De onderzoekers drs. J. Huizing en drs. M. Vogelzang van Regiopolitie Groningen voeren in overleg met de gemeenten het onderzoek uit.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek dat wordt voorgelegd aan een willekeurige steek-proef die wordt getrokken uit het bevolkingsregister. Daarbij worden alleen inwoners boven de 15 jaar ondervraagd. Zodra het onderzoek in alle gemeenten van de provincie Groningen heeft plaatsgevonden, zal aangekondigd worden wanneer de eerste resultaten kunnen
worden verwacht.
Provincie:
Tag(s):