woensdag, 4. juli 2007 - 21:11

Veiligheidsplan voor Drentse Fiets4Daagse

Zuidwolde

Het bestuur van de Drentse Fiets 4Daagse heeft woensdag in het gemeentehuis van de gemeente De Wolden in Zuidwolde het veiligheidsplan voor het vierdaagse fietsevenement gepresenteerd. Het plan is opgesteld naar aanleiding van de afgelasting wegens extreme hitte in 2006.

Het veiligheidsplan bevat onder meer scenario’s en adviezen voor organisatie en deelnemers over te nemen maatregelen bij extreme weersomstandigheden. Alle informatie die van belang is voor de organisatie van het evenement is volledig geactualiseerd. Verder beschrijft het veiligheidsplan de procedures die gevolgd moeten worden in geval van calamiteiten.

Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de GGD en het GHOR met betrekking tot de inzet van medisch personeel en ambulances. Tot slot is besloten tot extra inzet van mobiele EHBO-medewerkers. In voorgaande jaren werd vooral gebruikgemaakt van vaste EHBO-posten langs de routes. Dit jaar zullen EHBO’ers meerijden en onderweg meteen eerste hulp kunnen bieden.

Naast dit veiligheidsplan werdt een onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht gepresenteerd met betrekking tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van organisatoren van evenementen.

Met de conclusies van dit onderzoek, dat op verzoek van het Recreatieschap Drenthe is opgesteld, en met het veiligheidsplan hoopt het bestuur van de Drentse Fiets 4Daagse beter te kunnen inspelen op eventuele calamiteiten, de risico’s voor de deelnemers zoveel mogelijk in te perken en een mogelijke afgelasting te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):