dinsdag, 11. september 2007 - 16:58

Veiligheidspoorten in brandgangen

Tilburg

Het college stelt aan de raad voor om een bedrag van ruim twee ton uit het budget Verrijk je Wijk! te reserveren voor het realiseren van veiligheidspoorten in brandgangen. Dat heeft het college vorige week besloten. Daarnaast stelt het college geld beschikbaar uit veiligheidsbudget.

Wethouder Gon Mevis (wijk- en buurtwerk) licht de keuze toe: "Vanaf vorig jaar zijn verschillende aanvragen ingediend voor het plaatsen van dit soort veiligheidspoorten, onder andere in de wijk 't Sant. De poorten hebben een preventieve werking. Het storten van afval in de brandgang wordt bijvoorbeeld tegen gegaan, maar ook inbraken. Dat zorgt voor een groter veiligheidsgevoel bij bewoners. Samen de veiligheid in de wijk aanpakken verbetert ook de sociale betrokkenheid van bewoners. En dat levert een beter leef- en woonklimaat op."

Aangezien er grote behoefte is aan het plaatsen van veiligheidspoorten, heeft het college besloten een apart budget vrij te maken. Voor aanvragen op de korte termijn stelt het college een bedrag van € 30.000- beschikbaar, uit veiligheidsbudget.

Daarnaast stelt het college de raad voor om ook het restantbudget van Verijk je Wijk! over 2004-2006 van € 224.401,- in te zetten. Mevis: "Op die manier kunnen we voldoen aan de verwachte grote vraag." In november zal de raad tijdens de begrotingsbehandeling een definitief besluit nemen over het voorstel.
Provincie:
Tag(s):