donderdag, 18. oktober 2007 - 19:07

Veiling Vleuten en Bloemenveiling Oost Nederland willen fuseren

Ede

Bloemenveiling Oost Nederland (VON) in Bemmel en Veiling Vleuten hebben op 17 oktober 2007 de intentie uitgesproken te willen fuseren. Zij willen zich eind 2009 op een gezamenlijke locatie vestigen in de gemeente Ede.

Met de ondertekening van de intentieverklaring is de eerste stap gezet naar een nieuw te vestigen marktplaats voor bloemen en planten die zich richt op de regionale detail- en groothandel. De nieuw te vormen organisatie wil zich onderscheiden van andere regionale veilingen door haar bereikbaarheid en de toepassing van innovatie bij de bouw, de inrichting, de dienstverlening en de mate van automatisering van het proces.

De komende maanden gaan bestuur en directie van beide organisaties de fusie verder vormgeven. Dit moet resulteren in een fusierapport waarin beschreven staat hoe de nieuw te vormen organisatie haar leden, aanvoerders en klanten gaat bedienen en welke voordelen de fusie hen op gaat leveren. Het is de bedoeling dit fusierapport eind 2007 ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

Veiling Vleuten en Bloemenveiling Oost Nederland zijn gespecialiseerde marktplaatsen voor de regionale detail- en groothandel, compleet met een groencentrum voor boomkwekerijgewassen en een groothandelscentrum. Door deze twee organisaties samen te voegen en op een centrale locatie te huisvesten kunnen schaalvergrotings- en efficiencyvoordelen behaald worden.

De nieuwe veiling beoogt een verbeterde regionale positionering in de markt, met een dagelijks breed assortiment aan bloemen, planten en aanverwante producten en een snelle en fijnmazige distributie. Een aanvullende doelstelling is het verder ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden verkoopvormen en dienstverlening. De veiling wil hiermee aanvoerders en kopers een serieus alternatief in de regio bieden.

De voorgenomen locatie voor de nieuwe veiling op het bedrijventerrein A12 Ede-Veenendaal is uitstekend bereikbaar direct aan de snelwegen A12 en A30. De veilingen zijn zeer verheugd op deze plek een nieuwe start te kunnen maken. Ook de gemeente Ede is blij, dat de nieuwe veiling Ede tot haar vestigingsplaats gekozen heeft. De veiling past uitstekend in het profiel van deze bedrijventerreinen: logistiek met toegevoegde waarde, agro- en food gerelateerde bedrijven.
Provincie:
Tag(s):