donderdag, 19. april 2007 - 16:53

Venlo en Beesel versterken samenwerking in brandweerzorg

Venlo

De gemeenten Venlo en Beesel gaan hun samenwerking in de brandweerzorg intensiveren. De burgemeester Bruls (Venlo) en Oord (Beesel) zullen hiervoor de overeenkomst 'Samenwerkingsdocument gemeente Venlo en Beesel, brandweerzorg' ondertekenen.

Er is al enige jaren sprake van een vergaande samenwerking tussen Beesel en Venlo op het gebied van brandweerzorg. Repressief gezien hebben de korpsen vorige week nog samen een bosbrand in het grensgebied met Duitsland bestreden.

De gemeentebesturen van Beesel en Venlo hebben medio 2005, naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van het project “Repressieve Dekking�, besloten in de toekomst nog verder samen te werken op het gebied van de brandweerzorg. Doel is om daarmee beter aan te sluiten bij landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg.

Zo wordt de post Reuver al sinds 1 november 2005 volledig wordt aangestuurd door brandweer Venlo. Sinds die datum heeft brandweer Beesel (post Reuver) een nieuwe postcommandant, die in dienst is van brandweer Venlo, en is de brandweerzorg voor de gemeente Beesel conform de nieuwe samenwerkingsintentie ingericht. Ook maakt de brandweer Beesel gebruik van managementondersteuning vanuit Venlo.

‘De samenwerking is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Beesel en Venlo. De uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor de brandweerzorg in de gemeente Beesel is en blijft uiteraard bij het gemeentebestuur van de gemeente Beesel’, aldus burgemeester Bruls.
Provincie:
Tag(s):