donderdag, 22. november 2007 - 16:46

Venlo gaat regenwater van rioolwater scheiden

Venlo

De gemeente Venlo gaat actief aan de slag om regenwater van rioolwater te scheiden. Per 1 januari 2008 is de gemeente namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het afvalwater, maar ook hemelwater en grondwater vallen dan onder de wettelijke zorgplicht. In het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan voor de periode 2008-2017 beschrijft Venlo op welke manier zij invulling geeft aan haar rioleringstaken.

Op 26 juni 2007 is de wet op gemeentelijke watertaken vastgesteld. Hierin is geregeld dat de gemeente vanaf 1 januari 2008 verantwoordelijk is voor zowel afvalwater als hemelwater en grondwater. Met het Integraal Waterplan van 2006 heeft Venlo al een belangrijke stap gezet richting duurzaam waterbeheer. Het gemeentelijk rioleringsplan 2008-2017 zet hierin een volgende stap.

Wethouder Twan Beurskens: “Waar wij als gemeente sterk op inzetten, is het treffen van maatregelen bij de bron, om tot een zo vroeg mogelijke waterscheiding te komen. We willen het hemelwater niet in het riool, dat moet de grond in. Dat is beter voor het milieu en voor het grondwaterniveau, en ontlast het riool zodat dat kan doen waar het voor bedoeld is, namelijk afvoer van afvalwater.

Met de klimaatontwikkelingen zoals die er nu uitzien, zullen de zomers steeds droger worden, met enkele enorme bijna tropische regenbuien. De waterhoeveelheid die daarbij naar beneden komt, kún je niet via je riolen afvoeren. Dan staan alle straten blank. Daarom wordt er in Venlo al enige tijd maatregelen getroffen om het water weg te houden uit het riool. Bij nieuwbouwprojecten in de gemeente worden er bijvoorbeeld zogeheten kratten in de grond geplaatst waar het regenwater via de regenpijp naartoe wordt geleid, waarna het rustig verder de grond in kan.
Provincie:
Tag(s):