donderdag, 12. juli 2007 - 17:01

Venlo helpt scholieren bij keuze vervolgopleiding

Venlo

Honderd jongeren die dit jaar het VMBO hebben afgerond, met of zonder diploma, krijgen gedurende de zomerperiode ondersteuning van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig schoolverlaten (RMC) bij het maken van een goede studiekeuze. Het gaat daarbij om jongeren uit de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Helden, Kessel, Maasbree, Meijel en Venlo, zo meldt de gemeente Venlo vandaag.

Deze honderd jongeren weten na het afronden van het VMBO nog niet precies wat ze gaan doen. Ze zijn bijvoorbeeld nog niet definitief aangenomen op een andere school of hebben moeite met het maken van een keuze. Er zijn ook jongeren bij wie het risico groot is dat zij helemaal niet starten met een vervolgopleiding. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 15 tot 25% van alle VMBO leerlingen rond de zomerperiode nog twijfelt over de studiekeuze.

Binnen het Preventieproject overgang VMBO-MBO ondersteunt het team Leerplicht/RMC van de gemeente Venlo deze jongeren bij het maken van een geschikte keuze voor een vervolgopleiding. In 2006 is het preventieproject voor de eerste keer ingezet. 126 Jongeren voor wie nog niet duidelijk was wat zij na het VMBO zouden gaan doen, zijn benaderd. Met als resultaat dat 93% van de VMBO schoolverlaters binnen de regio aansluitend is doorgestroomd naar een beroepsopleiding.

Voor 2007 wordt de lat weer hoger gelegd: het doel is om 95% van alle VMBO schoolverlaters door te laten stromen naar een MBO opleiding. Dit jaar hebben 1100 jongeren uit Venlo en de omliggende gemeenten examen VMBO gedaan. Om de doelstelling te behalen moeten uiteindelijk 1045 jongeren doorstromen naar het beroepsonderwijs. Medio oktober zal uit de evaluatie blijken of deze doelstelling is behaald.

Vanaf 2008 wordt het Preventieproject overgang VMBO-MBO regulier onderdeel van de werkzaamheden van het team Leerplicht/RMC.
Provincie:
Tag(s):