vrijdag, 15. juni 2007 - 18:23

Venlo investeert in groen voor verbetering luchtkwaliteit

Venlo

De gemeenten Venlo, Nijmegen, Krefeld en Duisburg onderzoeken in een gezamenlijk project hoe zij luchtvervuiling kunnen verminderen en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren door het gebruik van groen.
De vier steden verkennen de mogelijkheden om door een gerichte aanplant van groen de luchtverontreiniging, en met name de belasting door fijnstof, te verminderen. Elke stad doet dit op zijn eigen manier.

Zo wil de gemeente Venlo bomenrijen of hagen aanleggen tussen de wijk Klingerberg en de nieuwe snelweg A73. Hier komt ook het Natuurpark Klingerberg te liggen, waar bewoners kunnen genieten en recreëren in het groen. De precieze invulling van dit nieuwe park wordt in drie workshops met de klankbordgroep bepaald.

Een goed aangelegde bomenrij heeft meerdere effecten. Zo kan een bomenrij ervoor zorgen dat vervuilde lucht over een bepaald gebied heen wordt getild. Op die manier kan een woonwijk die direct aan een drukke weg ligt, beschermd worden tegen de vervuilde lucht. Daarnaast filtert groen de lucht, zo kan bijvoorbeeld een kleine heg direct naast een weg fijnstof en andere luchtvervuilende stoffen afvangen.
Provincie:
Tag(s):