maandag, 2. juli 2007 - 14:03

Venlo sluit laatste smartshop

Venlo

Begin juni sloten de deuren van de laatste smartshop in Venlo. Hiermee is het einde oefening voor de dertien grow-, smart- en headshops die Venlo rijk was, zo meldt de gemeente vandaag.

Met ingang van 8 december 2005 is de Algemene plaatselijke verordening Venlo (APV) uitgebreid met bepalingen omtrent toezicht op head-, smart- en growshops. Uit onderzoek was gebleken dat meer dan 80 % van deze ondernemers en/of het geld dat in hun onderneming omgaat op enigerlei wijze betrokken is (geweest) bij criminele praktijken.

In Venlo geldt voor head-, grow- en smartshops een vergunningstelsel. Het is verboden om zonder vergunning een dergelijke onderneming te exploiteren. Geen enkele van de bestaande shops heeft aan de vereisten van de vergunning kunnen voldoen.

De weigering van de gemeente Venlo om een vergunning te verlenen aan de smartshop aan de Kaldenkerkerweg is gebaseerd op toepassing van de wet Bibob, de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. In de wet Bibob is onder meer bepaald dat een vergunningaanvraag geweigerd mag worden indien de vergunning gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen of om uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten. Bij de desbetreffende smartshop was met name de herkomst van de financiën een punt.

Burgemeester Hubert Bruls is tevreden met de uitspraak: “De gemeente Venlo investeert intensief in het terugdringen van drugsgerelateerde overlast. Daar hebben we echt een enorme vooruitgang geboekt, vergeleken met de situatie van tien jaar geleden. Door de head-, grow- en smartshops aan te pakken, pak je de basis aan, de bron. Overlast bestrijden is belangrijk, overlast voorkómen nog beter.�
Provincie:
Tag(s):