woensdag, 12. december 2007 - 12:42

Venrays Museum op St. Servaasterrein in 2010 mogelijk

Venray

De komst van een Venrays Museum in Venray is weer een stapje dichterbij gekomen. Het college van B&W van de gemeente heeft vorige week de statuten en de bemensing van Stichting Venrays Museum goedgekeurd. Het is de bedoeling dat het museum in 2010 op het St. Servaasterrein haar deuren opent.

In 2004 hebben ’t Freulekeshuus en de GGZ al een convenant gesloten. Ze hebben daarbij vastgelegd te streven naar een Venrays museum, waarin de collecties van ’t Freulekeshuus en het Psychiatrisch Museum zijn samengebracht. Het is de bedoeling om dit nieuwe museum te vestigen in de kapel op Servaashof die momenteel wordt gerenoveerd. De renovatie is volgens planning in 2008 klaar.

Het nieuwe bestuur zal voorlopig als stuurgroep aan de slag gaan met de inhoudelijke vormgeving en het beschikbaar krijgen van de benodigde gelden.
Provincie:
Tag(s):