vrijdag, 5. oktober 2007 - 18:10

Veolia voldoet niet aan concessie-overeenkomst

Maastricht

De Provincie heeft Veolia middels een brief aangesproken op het niet voldoen aan een aantal essentiële zaken uit de concessieovereenkomst. Het betreft zaken die vooral te maken hebben met een duidelijke kwaliteitscomponent voor de reizigers. Deze zijn door Veolia tot op heden nog niet of niet volledig gehaald. Veolia krijgt tot 31 december 2007 de tijd deze op orde te brengen, zo meldt de Provincie Limburg vandaag.

In december 2006 zijn de nieuwe concessies voor het openbaar vervoer in Noord- en Midden-Limburg en in Zuid-Limburg ingegaan. De uitvoering van de concessies dient plaats te vinden conform de voorwaarden en specificaties zoals vastgelegd in de concessieovereenkomsten die de Provincie Limburg met Veolia heeft afgesloten. Nu de aanloopperiode voorbij is, is de tijd om strenger toe te zien op realisatie van afspraken aangebroken. Voor zover wijziging van de overeenkomsten niet aan de orde is, is besloten om een handhavingtraject voor bepaalde onderdelen voor te bereiden.

Zo blijkt onder meer dat de inrichting van de bushaltes volgens de gradatie basishalte – comforthalte - luxe halte nog niet is gerealiseerd. De servicepunten van Veolia zijn in Roermond en Sittard op geruime afstand van het station ingericht. In Weert heeft Veolia helemaal geen servicepunt. Ook vindt de provincie dat het bij Veolia schort aan een goede communicatie naar de reiziger toe. Deze is incompleet, niet goed doordacht, niet via de juiste communicatiekanalen of zelfs foutief.
Provincie:
Tag(s):