vrijdag, 7. december 2007 - 16:31

Veranderingen in de teruggaaf van BTW

Den Haag

Per 1 januari 2010 wordt het voor ondernemers een stuk makkelijker om BTW terug te vragen over aankopen gedaan in een andere lidstaat. Maar wat verandert er nou precies?

Op dit moment kan een Nederlandse ondernemer BTW terugkrijgen voor aankopen die hij heeft gedaan in een andere Europese lidstaat. Om de BTW terug te krijgen, moet de ondernemer zich nu nog melden bij de belastingdienst van de betreffende lidstaat. Voor veel ondernemers betekent dit veel administratieve rompslomp om een soms relatief klein bedrag terug te vragen. Ook duurt het vaak lang voordat de andere lidstaat het verzoek heeft afgewikkeld. Op 3 december 2007 is het zogenaamde BTW-pakket aanvaard door de Europese ministers van Financiën. Hiermee wordt het terugvragen van BTW per 1 januari 2010 eenvoudiger.

Een Nederlandse ondernemer kan zijn verzoek tot teruggaaf vanaf deze datum indienen bij de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst neemt vervolgens het administratieve traject voor zijn rekening en stuurt het verzoek door naar de belastingdienst van de lidstaat van teruggaaf. De lidstaat van teruggaaf moet beoordelen of het verzoek ingewilligd wordt en uiteindelijk uitbetalen. Hiervoor krijgt de lidstaat 4 maanden de tijd (als er meer informatie nodig is van de ondernemer, kan deze termijn oplopen tot 8 maanden). Na een positieve beslissing moet de lidstaat snel uitbetalen. Wanneer de betaling te laat wordt gedaan, heeft de ondernemer recht op rente.
Categorie:
Tag(s):