donderdag, 6. september 2007 - 13:27

Verbod op exploitatie kinderopvang Trumpy Actief4kids

Westland

Dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland zes geregistreerde locaties van Trumpy Actief4kids uit het Register kinderopvang Westland gehaald.

De organisatie voldoet volgens de gemeente niet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan kinderopvang. Het college is van mening dat aan alle eisen moet worden voldaan voordat de kindercentra in exploitatie genomen mogen worden.

Trumpy Actief4kids wil buitenschoolse opvang aanbieden, waarbij een combinatie gemaakt wordt met sport en cultuur. Na schooltijd kunnen kinderen gebruikmaken van de voorzieningen die culturele instellingen en sportverenigingen bieden. Deze visie past in het denken over ‘meer bewegen’ voor kinderen en jongeren en stimuleert tevens de interesse voor cultuur.

Binnenkort praat de gemeente met Trumpy om te bezien of en hoe dit soort initiatieven binnen de bestaande regelgeving toch kunnen worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):