vrijdag, 26. oktober 2007 - 12:45

Verdachten onbevoegde rechter niet in vrijheid gesteld

’s-Hertogenbosch

Het Openbaar Ministerie (OM) in ’s-Hertogenbosch heeft op 24 oktober 2007 van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch vernomen dat een rechter, die niet formeel benoemd en beëdigd was, heeft deelgenomen aan meervoudige kamerzittingen in totaal om 40 strafzaken, waarbij in 14 zaken vonnis is gewezen.

Het OM heeft onmiddellijk de slachtoffers in de zwaarste zaken mondeling op de hoogte gesteld. De slachtoffers in de andere zaken zijn inmiddels eveneens mondeling op de hoogte gesteld.

Het OM heeft zich daarnaast beraden op de juridische consequenties. De beschikkingen en vonnissen die gewezen zijn door de kamer waarin de betrokken rechter heeft gezeten, zijn naar het oordeel van het OM niet ongeldig.

De rechtbank in ’s-Hertogenbosch heeft eerder laten weten dat de behandeling van zaken die zijn aangehouden (waarbij dus nog geen eindvonnis is gewezen) zo spoedig mogelijk opnieuw zal aanvangen.

Het OM zal de zaken waarbij sprake is van een eindvonnis zo snel mogelijk aan het gerechtshof voorleggen. In alle zaken waarbij sprake is van een onherroepelijk vonnis is inmiddels appèl ingesteld. De meeste appèllen zullen op 6 november 2007 door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch worden behandeld.
Provincie:
Tag(s):