maandag, 23. juli 2007 - 11:26

Verdonk vindt Antillianen in asielcentra 'flauwekul'

Den Haag

VVD-Tweede Kamerlid Rita Verdonk vindt het plan van het COA om Antilliaanse risicojongeren op te vangen in asielzoekerscentra 'flauwekul'.
Het COA wil vrijkomende ruimte in asielzoekerscentra gebruiken voor sociale vaardigheidstrainingen en taallessen.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek – en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt juist dat een harde aanpak nodig is: Antilliaanse jongeren scoren bij alle vormen van criminaliteit in ons land de hoogste criminaliteitscijfers.

Verdonk: 'Antilliaanse jongeren die ontsporen of dreigen te ontsporen moeten terug naar de Antillen om daar heropgevoed te worden'.
Provincie:
Tag(s):