woensdag, 9. mei 2007 - 9:58

'Vergelijkings-sites telecom kunnen beter'

Den Haag

“Vergelijkingssites zijn erg nuttig voor de consument, maar er valt nog het nodige te verbeteren.� Dat is de conclusie die staatssecretaris Heemskerk trekt uit onderzoek van Berenschot naar telecom vergelijkingssites. Uit het onderzoek, dat in opdracht van Economische Zaken is verricht, blijkt dat in slechts de helft van de gevallen de verstrekte informatie over tarieven geheel juist is.

Ook is voor de consument soms onduidelijk hoe onafhankelijk de betreffende vergelijkingssite is. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek naar telecom vergelijkingssites is gepubliceerd.

Doel van het onderzoek was zicht krijgen op de betrouwbaarheid van vergelijkingssites in de telecomsector. Via dit soort sites kunnen telecomproducten en/of diensten van verschillende aanbieders met elkaar worden vergeleken. Sommige van deze sites trekken inmiddels meer dan 100 duizend bezoekers per dag. Hun invloed bij aankoopbeslissingen van consumenten neemt al jaren toe.

Naast het feit dat slechts in ongeveer de helft van de gevallen de juiste informatie wordt verstrekt over tarieven, wordt de manier waarop sites hun geld verdienen in 55% van de gevallen niet duidelijk. Ook wordt beperkt inzicht gegeven waar informatie wordt betrokken en ontbreekt het vaak aan afspraken over klachtafhandeling. Hier staat tegenover dat nagenoeg alle vergelijkingssites (91%) inzicht geven in de providers (of operators) waarmee zaken wordt gedaan en wordt inzicht gegeven in een consumentenoordeel (45 %). Ook doen sites die een groter marktaandeel hebben het beter dan ‘kleinere’ sites. Daarnaast wijzen de onderzoekers er op dat men in de reguliere detailhandel vaak slechts inzicht heeft in één product of dienst.

Met het onderzoek wil de staatssecretaris de consument beter informeren over de zeggingskracht van vergelijkingssites. Daarnaast spreekt hij de sector aan om de kwaliteit te verbeteren en zich zo mogelijk te organiseren. Economische Zaken is daarbij het centrale aanspreekpunt voor de sector. Staatssecretaris Heemskerk komt later dit jaar met nadere acties om de positie van de consument op de telecommarkt verder te versterken. Hierbij worden ook de conclusies van het onderzoek van Berenschot meegenomen.
Categorie:
Tag(s):