maandag, 9. juli 2007 - 11:11

Vergoeding bewoners ‘Ruimte voor de Rivier’

Werkendam

Bewoners die financiële schade oplopen door het project Ruimte voor de Rivier krijgen die schade vergoed. Dit heeft staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat vastgelegd in het Kader Schadevergoeding Ruimte voor de Rivier.

Bij het uitwerken van de schaderegeling voor de bewoners bestaat binnen het kader ruimte voor maatwerk. Het vergoeden van financiële schade speelt bijvoorbeeld bij bewoners in de Noorwaard (omgeving Werkendam) en de Overdiepse Polder (omgeving Waalwijk).

Bij het project Ruimte voor de Rivier worden maatregelen genomen om overstromingen te voorkomen door rivieren meer ruimte te geven. In een aantal gevallen wordt hierbij het rivierbed verbreed en de dijk verplaatst. Daardoor komen sommige mensen niet meer achter een dijk, maar in een uiterwaard te wonen. Woningen kunnen hierdoor minder waard worden. Een schaderegeling moet ervoor gaan zorgen dat deze bewoners hun huis aan het Rijk kunnen verkopen. Zij krijgen dan een bedrag dat overeenkomt met de prijs die de woning zou hebben gehad als het nog áchter de dijk had gestaan. Mensen die niet meteen willen verhuizen, krijgen de garantie dat tot aan verkoop alle schade bij een eventuele overstroming wordt vergoed.

De maatregelen die genomen worden bij het project ‘Ruimte voor de Rivier’ worden door regionale partijen zoals provincie en waterschap verder uitgewerkt. Vanaf 2008 presenteren zij de uitgewerkte plannen waarin ook duidelijk wordt hoe het kader verder wordt uitgewerkt tot schaderegelingen met de bewoners.
Provincie:
Tag(s):