maandag, 1. oktober 2007 - 21:28

Verharding fietspad Anserpad Dwingeloo

Dwingeloo

Vanaf woensdag beginnen de werkzaamheden aan het verharden van de ontbrekende schakel in de verharde recreatieve fietsverbinding tussen Dwingeloo en Ansen/Ruinen/Bezoekerscentrum Benderse, het Anserpad bij Dwingeloo.

Het renoveren van het fietspad Anserpad wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit Europese Fondsen via het FietsTotaalPlan Drenthe, fase 2 en een bijdrage van de Provincie Drenthe in het kader van de regeling Reserve Vitaal Platteland.

De verharde verbinding vanuit Dwingeloo gaat langs de Drift en Anserpad tot even voorbij het zwembad. Vanaf hier tot de gemeentegrens, de weg Veldslagen, wordt het huidige semi-verharde pad overlaagd met een betondek.

Buiten het bosgebied ligt tot de Veldslagen een landbouwenclave. Hier wordt het zandweggedeelte verhard met een betondek met een breedte van 2,50 meter met aan beide zijden een betongrastegel van 0,40 meter, zodat de totale verhardingsbreedte 3,30 meter wordt. Het semi-verharde fietspad komt hier te vervallen ten gunste van de groeiplaats van de aanwezige waardevolle bomen.

Tussen de zandwegen Potteveen en De Ring gaat het Anserpad dwars door een ven. In het kader van het verbeteren van de natuurwaarden, wordt de dam verwijderd en wordt het ven overbrugd met een fietsvlonder. Naast een verbetering voor de natuurwaarden, zal het recreatieve gehalte van het pad hierdoor sterk worden verhoogd.
Provincie:
Tag(s):