zaterdag, 15. september 2007 - 21:20

Verhoging van parkeertarieven

Amsterdam

Het college van B&W heeft de nieuwe verordening parkeerbelastingen 2008 vastgesteld. De parkeertarieven stijgen vanaf 1 januari 2008 met € 0,20 in A- en A+ gebieden daarbuiten met € 0,10. De jaarlijkse verhoging van de parkeertarieven is conform de in 2004 vastgestelde “Menukaart Parkeerregelingen� en conform de doelstelling in het programakkoord dat het bestaande parkeerbeleid wordt voortgezet voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad.

De verhoging vormt tevens een inflatiecorrectie. De kosten voor de naheffingsaanslag, de kosten van een wielklem en de kosten van het wegslepen blijven gelijk. Of de jaarlijkse verhoging in 2009 ook doorgaat, is nog niet duidelijk. Dit hangt onder meer af van de precieze uitvoering van de plannen in het discussiedocument ‘Voorrang voor een gezonde stad’.
Provincie:
Tag(s):