vrijdag, 30. november 2007 - 17:23

Verkeershinder op A-16 bij Moerdijkbrug

Dordrecht

Weggebruikers moeten op de A16 Moerdijkbrug vanaf dinsdag 4 december aanstaande rekening houden met verkeershinder in verband met het onderhoud aan de westbaan van de Moerdijkbrug. Vanwege de werkzaamheden zijn er versmalde rijstroken en voor de veiligheid geldt een lagere snelheid. Wel blijft het normale aantal van drie rijstroken per rijrichting beschikbaar. Rijkswaterstaat zet een aantal middelen in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.

Weggebruikers kunnen als alternatief voor de A16 over de Moerdijkbrug ook kiezen voor drie andere routes: de A29/A59/A17, de A15/A26 of richting Dordrecht de A15/N3. Vertraging door bijvoorbeeld filevorming is op deze routes overigens niet uit te sluiten. Op de punten waar weggebruikers moeten kiezen voor één van deze routes staan langs de weg dynamische informatiepanelen met actuele reistijdeninformatie. De Kiltunnel (N3/N217) wordt overigens tijdens de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug niet tolvrij gemaakt. Deze is volgens de bestaande afspraken alleen tolvrij als zich een calamiteit voordoet op de A29.

Rijkswaterstaat wil weggebruikers die veel gebruik maken van de A16 Moerdijkbrug een pakket alternatieven aanbieden. Daarvoor is inzicht nodig in welke weggebruikers in welke mate en met welke bestemming van dit traject gebruik maken. Daarom vindt in de maanden december en januari een kentekenregistratie plaats op de A16. Tussen de Moerdijkbrug en de aansluiting op de N3 zijn voor dit doel camera’s opgesteld. Kentekenhouders die zijn geregistreerd kunnen per brief benaderd worden om deel te nemen aan een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. De privacybewaking is gewaarborgd.

Eerder kondigde Rijkswaterstaat aan dat op vrijdag 30 november aanstaande wordt gestart met het onderhoud aan de Moerdijkbrug in zuidelijke richting (Rotterdam richting Breda). De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Vanaf dinsdag 4 december gaan weggebruikers concreet hinder ondervinden van de aangepaste verkeerssituatie. Vanaf vrijdag 7 december rijdt het verkeer over de brug over versmalde rijstroken. Dan start het onderhoud en wordt als eerste de asfaltlaag verwijderd op de westbaan van de Moerdijkbrug.
Provincie:
Tag(s):