maandag, 22. oktober 2007 - 16:53

Verkeersproject Schandeloseweg lijkt geslaagd

Velden

De politie heeft de verkeerscontroles aan de Schandeloseweg in Velden afgerond met positief resultaat. Zo is de snelheid van het verkeer gedaald van 56 naar 49 km/u. Het overtredingpercentage is afgenomen van 12% naar 3,2%, terwijl de verkeersintensiteit stabiel is gebleven. Ook de parkeerproblematiek rond de Andreasschool is volledig opgelost, meldt de politie Limburg-Noord vandaag.

Uit de door de bewoners ingevulde enquête die als nameting werd uitgezet, bleek dat de onveiligheidsgevoelens sterk zijn afgenomen. Van de respondenten vond 45% de Schandeloseweg nu een veilige weg, een toename met 28%. Het aantal respondenten dat de Schandeloseweg als onveilig kwalificeerde daalde van 40% naar 13%. Dit betekent een daling van 27%. Ook de gevoelens van onveiligheid bij het oversteken van de weg waren significant afgenomen. In de nameting voelt 58% zich veilig bij het oversteken terwijl in de voormeting zich slechts 33% veilig voelt bij het oversteken van de weg.

Om het bereikte resultaat te kunnen vasthouden voert de politie op gezette tijden onderhoudcontroles uit. Uit de resultaten blijkt dat het lage overtredingpercentage van de eindmeting hiermee vastgehouden kan worden. Samen met de gemeente is gewerkt aan het tot standkomen van dit resultaat.
Provincie:
Tag(s):