woensdag, 4. juli 2007 - 17:25

Verkeersveiligheid N299 wordt verbeterd

Brunssum

De Provincie Limburg gaat op 5 juli een aantal verkeersmaatregelen nemen om de verkeersveiligheid op de N299tussen Brunssum en Landgraaf te vergroten. Gedurende de werkzaamheden zal de N299 tussen de Reeweg en de Rimburgerweg tussen 07.30 – 16.30 uur afgesloten zijn. De Provincie heeft besloten tot deze maatregelen na overleg met de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade, de politie Limburg- Zuid, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en Veilig Verkeer Nederland (VVN).

De maatregelen die de Provincie op het traject tussen de Reeweg en de Rimburgerweg gaat nemen zijn gericht op het afstand aanbrengen tussen verkeer in tegengestelde richting, een betere verkeersgeleiding en het sterk ontmoedigen van inhalen. Er zullen opnieuw doorgetrokken dubbele aslijnen en onderbroken kantlijnen worden aangebracht. Deze kantlijnen worden zodanig uitgevoerd dat als de weggebruiker erover heenrijdt, er geluid ontstaat. Zo wordt de weggebruiker erop geattendeerd dat hij de berm nadert. Er worden tevens 120 moeilijk overrijdbare reflectoren tussen de dubbele aslijnen geplaatst. Deze moeten voorkomen dat de verkeersdeelnemers op de verkeerde weghelft terechtkomen. Tot slot zullen er 21 bochtreflectoren (bermplaatjes met reflectors) worden geplaatst in de drie bochten op het traject. Al deze maatregelen zullen de weggebruiker ondersteunen op een juiste manier van de weg gebruik te maken. De Provincie Limburg bekijkt nog of het zinvol is om in aanvulling op deze maatregelen wildspiegels te plaatsen.

Aanleiding voor deze maatregelen is een ongeval op de N299 bij Brunssum waarbij drie dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Naar aanleiding hiervan heeft de Provincie een onderzoek ingesteld met bovengenoemde partijen.
Provincie:
Tag(s):