dinsdag, 17. juli 2007 - 22:22

Verkeersveiligheid rondom basisscholen verbeterd

Zuidwolde

Eind 2006 heeft de gemeente De Wolden in overleg met ouders, bewoners en het onderwijspersoneel maatregelen genomen om de verkeersveiligheid rondom de basisscholen De Ekkelboom en De Hoeksteen te verbeteren.

Aan de Venekamp in Zuidwolde, waar beide scholen aan zijn gelegen, zijn aan de oostzijde trottoirs aangelegd. Aan de westzijde van de Venekamp en aan de noordzijde van de Wethouder Klunderstraat zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Om ongewenst parkeren op de stoep te voorkomen zijn afscheidingspalen in het trottoir langs de aangebrachte wegversmalling geplaatst.

Aan de oostzijde van de Schoolbrink is de rijbaan met drie meter verbreed. Deze verbreding dient als wachtruimte voor de ouders. Ook bij de ingang van het schoolplein is een wachtruimte gecreëerd.

Een promotieteam van Veilig Verkeer Nederland heeft de afgelopen maanden twee keer gecontroleerd of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. Na de laatste controle hebben ze gesteld dat de verkeersdeelnemers hun gedrag hebben aangepast op de nieuwe situatie. De verkeersveiligheid rondom de ingangen van de scholen is daarmee aanmerkelijk verbeterd.

Om te voorkomen dat na verloop van tijd het positieve gedrag weer afneemt, gaat de politie periodiek op onaangekondigde momenten controleren en daar waar nodig handhavend optreden.
Provincie:
Tag(s):