woensdag, 21. november 2007 - 9:10

Verkeersveiligheidlabel voor OBS ‘De Barte’ in Drachten

Drachten

21 November reikte de voorzitter van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân( ROF), gedeputeerde P. Adema het Verkeersveiligheidlabel uit aan O.B.S. ‘De Barte’ in Drachten. De school kreeg ook een labelbord en de zogenaamde “SEEF-cheque�, een waardecheque van € 475,00. Dit geld moet de school besteden aan verkeerseducatieve middelen voor de leerlingen van de school.

O.B.S. “De Barte� is de vierde basisschool in de gemeente Smallingerland die het Verkeersveiligheidlabel ontvangt. In totaal hebben al tweeënveertig scholen in Friesland het label gekregen. Er zitten nog tweeëndertig scholen in het traject om uiteindelijk het label te behalen. Het ROF streeft er naar om eind 2008 in totaal honderd scholen binnen het Verkeersveiligheidlabel te hebben.
Provincie:
Tag(s):