vrijdag, 5. oktober 2007 - 16:10

Verkennend onderzoek realisatie Brede School

Kapelle

In de besluitvormende raadsvergadering van 26 juni jl. heeft de gemeenteraad van Kapelle, door middel van een motie, het college verzocht op korte termijn een verkennend onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot realisatie van een Brede School in Kapelle.

Daarnaast dient het college de financiële consequenties in beeld te brengen. Het college van Kapelle heeft naar aanleiding van de motie een extern bureau opdracht verleend het verkennend onderzoek uit te voeren.

Dit bureau heeft inmiddels een onderzoek naar de haalbaarheid van een Brede School in Kapelle, gericht op de locatie Oude Veiling, uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de meerwaarde van de Brede School in Kapelle primair wordt gezien in een inhoudelijke samenwerking en bundeling van krachten van de instellingen, die zich richten op de ontwikkeling, welzijn en begeleiding van het kind en zijn ouders.

Uit het verkennend onderzoek is tevens naar voren gekomen dat de instellingen en organisaties die door het externe bureau, IMAGO Groep uit Breda, zijn benaderd, het eens zijn over de geschiktheid van de locatie Oude Veiling voor realisatie van een Brede School in Kapelle. Als belangrijkste redenen gelden de centrale ligging in de kern en een goede (toekomstige) bereikbaarheid.

Om hun interesse te peilen voor participatie in een Brede School in Kapelle is er gesproken met potentieel geïnteresseerde instellingen en organisaties. Hiervoor zijn onder meer benaderd O.B.S. De Moolhoek, C.B.S. ’t Honk, Kinderopvang De Bevelanden, Bibliotheek Kapelle,GGD Zeeland/Allévo, maar ook Fitnesscentrum Shape.

De uitkomst van het verkennend onderzoek betreffende de realisatie van een Brede School in Kapelle komt 16 oktober 2007 aan de orde in de gemeenteraad van Kapelle.
Provincie:
Tag(s):