vrijdag, 5. oktober 2007 - 11:08

Verkoop camping Westerheerdt lijkt beste optie

Leek

Vorig jaar oktober maakte het college van B&W van Leek bekend dat camping Westerheerdt mogelijk opgeheven gaat worden, om andere vormen van kwalitatieve hoogwaardige verblijfsrecreatie mogelijk te maken. De oostzijde van het landgoed kwam in beeld als geschikte locatie voor een camping met uitsluitend toeristische plaatsen.

In januari 2007 heeft de gemeenteraad van Leek de kaders van de toekomstvisie landgoed Nienoord vastgesteld. Eén hiervan is dat de verblijfsrecreatie op het landgoed een kwaliteitsimpuls moet krijgen. De raad heeft aangegeven de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie verder te willen onderzoeken, waaronder de toekomstmogelijkheden van camping Westerheerdt.

Een van de onderzochte scenario's is het verplaatsen van de camping naar de oostzijde van het landgoed. Uit onderzoek blijkt dat dit scenario niet wenselijk is, vanwege de hoge kosten en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Ook het onderbrengen van de camping bij een stichting lijkt financieel niet haalbaar. De huidige situatie voort laten bestaan biedt ook geen perspectief voor een kwaliteitsimpuls.

Het scenario dat de meeste toekomstmogelijkheden biedt en waarbij er een kwaliteitsimpuls mogelijk is, is verkoop van de camping, waarbij de camping op de huidige locatie blijft bestaan. Uit onderzoek blijkt dat het huurcontract dan plaats moeten maken voor een erfpachtconstructie, omdat de exploitant dan meer armslag heeft.
Provincie:
Tag(s):