maandag, 3. september 2007 - 13:06

Verlengen invaliden-kaart wordt eenvoudiger

Velsen

Het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart wordt op korte termijn eenvoudiger en goedkoper, doordat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) zal wijzigen. Dit heeft staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens een werkbezoek in Velsen in het kader van administratieve lastenverlichting voor burgers bekend gemaakt.

Voor chronisch zieken en gehandicapten betekent de aanpassing van de Regeling GPK bij toekomstige GPK-verlengingen minder rompslomp, lagere kosten en minder tijdsverspilling.

Een aanzienlijk deel van de jaarlijks ruim 120.000 aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart zullen door de aanpassing van de Regeling GPK met minder rompslomp voor de burger kunnen plaatsvinden. Gemeenten zijn straks niet langer verplicht bij de vijfjaarlijkse verlenging van de kaart een arts in te schakelen om chronisch zieken te laten herkeuren. Door de wijziging vervallen in de meeste gevallen de kosten – meestal rond 100 euro – daarvoor, die de burger doorgaans zelf moet betalen.
Provincie:
Tag(s):