woensdag, 21. februari 2007 - 17:36

Vermeende bodemvervuiling nabij Woonpark Bilderdijk nader onderzocht

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen wil laten onderzoeken of de bodem bij het toekomstig Woonpark Bilderdijk vervuild is. Aan het begin van de vorige eeuw heeft vlakbij het plangebied namelijk een gasfabriek gestaan. De gemeente wist nog niet eerder van het bestaan van deze fabriek. Het vaststellen van het bestemmingsplan stond op de agenda van de raadsavond van 22 februari, maar wordt nu voor de zekerheid uitgesteld.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure voor het woonpark werden diverse zienswijzen ingediend, onder andere door omwonenden. In een van deze zienswijzen werd aangegeven dat in het plangebied een gasfabriek zou hebben gestaan. Ook na uitvoerig onderzoek van de gemeente werden daar aanvankelijk geen bewijzen voor gevonden.

Na onderzoek van de Historische Kring Hoogeveen bleek dat er echter wel een gasfabriek heeft gestaan. Uit nadere bestudering van oude luchtfoto’s blijkt dat direct naast het plangebied, aan de overzijde van de Bilderdijklaan, een acetyleenfabriek heeft gestaan. Deze stond ter plekke van de huidige parkeerplaatsen. In de periode tussen 1904 en 1915 werd in dit fabriekje acetyleengas geproduceerd uit carbid. Daarna heeft tot eind jaren ’30 het fabriekje waarschijnlijk dienst gedaan voor andere bedrijfsmatige activiteiten.

Hoewel het fabriekje buiten het plangebied stond, wil de gemeente toch laten onderzoeken of de bodem vervuild is, om alle onzekerheden uit te sluiten. Het terrein van de voormalige acetyleengasfabriek wordt onderzocht en stroomafwaarts wordt het grondwater onderzocht. Binnenkort nemen onderzoekers van adviesbureau Royal Haskoning monsters van het terrein.

De onderzoeken moeten zo snel mogelijk worden afgerond, om de plannen voor het Woonpark Bilderdijk niet te lang op te houden. Wel wacht het college met het ter vaststelling aanbieden van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad, tot duidelijk is of en in welke mate de bodem vervuild is.

Woonpark Bilderdijk is een ambitieus woonproject voor mensen van 55 jaar en ouder, mét of zonder zorgvraag. Het woonpark gaat bestaan uit ongeveer 200 woningen in het centrum van Hoogeveen, zowel in de koop- als in de huursector. Naar verwachting worden in 2008 de eerste woningen opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):