maandag, 19. november 2007 - 15:01

Vernieuwende service aan Borselse inwoners

Borsele

De gemeente Borsele opent dinsdag nieuwe balies waar inwoners terecht kunnen voor producten van Burgerzaken. De balies zijn in een nieuw jasje gestoken waardoor er sneller gewerkt kan worden en het comfortabeler is voor wachtende klanten.

Met een zogenaamd vernieuwend 'klanten-begeleidingssysteem' wil de gemeente zorgen dat het makkelijker wordt voor klanten om vlot te worden geholpen.

Via een speciale infozuil kunnen bezoekers aangegeven waar ze voor langskomen, deze zuil verwijst hen naar de betreffende balie. Extra voordeel is dat de zuil meteen aangeeft wat de bezoekers nodig hebben voor een aanvraag. Wie bijvoorbeeld geen juiste legitimatie bij heeft, hoeft op die manier niet onnodig meer in de rij te staan.

Borsele heeft bewust gekozen om geen centrale balie in te stellen om zo het persoonlijke contact tussen inwoners en verschillende afdelingen in stand te houden.

De feestelijke opening zal gebeuren door het 'helpen' van de eerste bezoeker door de burgemeester. Aanvang van deze opening is 8.30 uur (wanneer de eerste klant zich aandient).

Indien u geïnteresseerd bent in de speciale beveiliging en het kokersysteem moet u wat eerder komen, om 8.00 uur. U kunt daar alleen 'achter de schermen' kijken als de balie nog niet in bedrijf is.
Provincie:
Tag(s):