maandag, 8. oktober 2007 - 12:38

Verplichte bloedtest bij misdrijf ivm risico van besmetting

Groningen

Het openbaar ministerie krijgt de bevoegdheid een verdachte of een derde te verplichten mee te werken aan een bloedtest. Daarmee kan worden vastgesteld of deze personen drager zijn van het HIV-virus of van ernstige besmettelijke ziekten als hepatitis B of C, die bij het plegen van een strafbaar feit kunnen zijn overgedragen op het slachtoffer.

Als besmetting door de verdachte is overgebracht, kan dat ook bij het slachtoffer blijvend zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben of in sommige gevallen levensbedreigend zijn. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie dat maandag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Een belangrijk punt in dit wetsvoorstel is dat het belang van het slachtoffer zwaar weegt. Voor het slachtoffer moet een bloedonderzoek snel uitgevoerd kunnen worden met het oog op preventieve toediening van medicijnen, zoals het geval is bij de afweer van het HIV-virus. Uit de praktijk blijkt dat de verdachte meestal zelf de drager is van een besmettelijke ziekte, maar het komt ook voor dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van besmet lichaamsmateriaal van een ander: de verdachte is dan geen drager.

Uitgangspunt is dat de verdachte vrijwillig meewerkt aan de afname van bloed; bij weigering kan de officier van justitie een bevel geven de test te ondergaan na toestemming van de rechter-commissaris.
Provincie:
Tag(s):