maandag, 3. december 2007 - 12:08

Verruiming categoriale bijzondere bijstand

Heerenveen

Voortaan kunnen meer Heerenveeners een beroep doen op de categoriale bijzondere bijstand. De gemeente Heerenveen heeft de inkomensgrens verruimd voor deze bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen van 65 jaar en ouder. De inkomensgrens is – met terugwerkende kracht – op 120% gezet. Ook de woonvorm is niet meer van invloed op het recht op deze vorm van bijstand.

De categoriale bijzondere bijstand is speciaal voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen van 65 jaar en ouder. Heerenveen gaat ervan uit dat deze groepen vaak kosten hebben, die niet eenvoudig aan te tonen vallen met bonnetjes. De gemeente stelt een bedrag van € 200 per jaar beschikbaar voor deze groepen.

De inkomensgrens om een beroep te kunnen doen, is verhoogd van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm. Hierdoor kunnen meer mensen een beroep doen op deze speciale vorm van bijstand.
Provincie:
Tag(s):