vrijdag, 7. september 2007 - 16:35

Verschuren wil 'onredelijke' actiegroep tegen armoede

Groningen

Groningen moet een lastige, radicale actiegroep tegen armoede krijgen. Dat vindt de Groningse wethouder Peter Verschuren van Sociale Zaken en Werk. Hij pleitte donderdag 6 september bij de ondertekening van het Armoedepact 2007 in de Remonstrantse Kerk voor een ‘volstrekt onredelijke’ actiegroep zoals het Groninger sollicitatieweigerkollectief BASTA in de jaren tachtig.

De nieuwe actiegroep moet de politiek en de wethouder onder druk zetten om zich in te blijven spannen om de armoede in de stad te bestrijden. Verschuren mist nu zo’n actiegroep. De cliëntenraad van SOZAWE speelt volgens hem een andere rol. “Zo’n actiegroep moet ons een spiegel voorhouden en blijven benadrukken dat armoede geen probleem van de armen alleen is maar een maatschappelijk probleem.�

De wethouder maakte een vergelijking met het Groningse sollicitatieweigerkollektief BASTA uit de jaren tachtig. “Daar was volstrekt niet mee te praten maar ze hebben de discussie over de sollicitatieplicht voor mensen met een uitkering wel op scherp gezet.

Op de bijeenkomst ondertekenden vertegenwoordigers van 45 organisaties waaronder de cliëntenraad van de dienst SOZAWE, de FNV, de kerken, woningbouwcorporaties en enkele sportverenigingen het Armoedepact. Al deze organisaties nemen maatregelen om de armoede in de stad tegen te gaan. Zo kunnen Stadjers met schulden sporten bij GVAV Rapiditas en gaat de stichting Maatschappelijk-Juridische Dienstverlening (MJD) mensen met weinig geld helpen inkomensondersteuning te krijgen
Provincie:
Tag(s):