woensdag, 28. november 2007 - 8:40

Verstopping toilet door doekjes kost 55 miljoen per jaar

Den Haag

Wegwerpdoekjes die in het toilet worden gegooid veroorzaken op veel plaatsen rioolverstoppingen en pompstoringen. Dit kost huishoudens ongeveer 25 miljoen per jaar en gemeenten en waterschappen zo’n 30 miljoen. Dit blijkt uit een onderzoek van RIONED, De overkoepelende stichting voor rioolbeheer.

De doekjes moeten bij het vuilnis en niet in het riool, aldus Rioned.

Daarnaast vindt de stichting dat op de verpakking duidelijk moet worden vermeld dat de doekjes niet door het toilet mogen gespoeld. Gemeenten en waterschappen hebben per brief de minister van VROM opgeroepen om het in de riolering weggooien van doekjes expliciet te verbieden.

Ruim 90% van de gemeenten heeft last van stilvallende pompen door doekjes. Bovendien kampt 40% van de gemeenten met rioolverstoppingen door doekjes. Dit kost jaarlijks tussen de 11 en 21 miljoen euro. De
waterschappen schatten hun extra kosten op jaarlijks 12 tot 15 miljoen euro, vooral door problemen op de zuiveringsinstallaties. En rioolontstoppingsbedrijven verhelpen per jaar bij particulieren zo’n 300.000 verstoppingen als gevolg van doekjes.
Provincie:
Tag(s):