dinsdag, 24. juli 2007 - 9:54

Vertrouwen consument valt iets terug

Groningen

Het vertrouwen van de consumenten is in juli licht gedaald. De index van het consumentenvertrouwen kwam uit op 14. In juni lag het vertrouwen op 18. Ondanks de daling in juli is het consumentenvertrouwen, in vergelijking met voorgaande jaren, nog steeds groot. Gemiddeld waren er in de afgelopen twintig jaar iets meer pessimisten dan optimisten. Het langetermijngemiddelde ligt op …#039;3.

Consumenten waren in juli vooral minder positief over de ontwikkeling van de Nederlandse economie dan een maand eerder. Het optimisme over de economie in de afgelopen twaalf maanden was aanmerkelijk minder dan in juni. Toen waren consumenten heel positief over de economische situatie. Het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden verslechterde ook enigszins in juli.

De koopbereidheid van consumenten is in juli vrijwel gelijk gebleven. De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden. Het aantal consumenten dat vindt dat het een gunstige tijd is voor grote aankopen, is vanaf eind 2005 geleidelijk aan het toenemen. Over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden zijn consumenten, net als in voorgaande maanden, weer iets optimistischer geworden. Dit in tegenstelling tot de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden. Dit oordeel verslechterde iets.
Categorie:
Tag(s):