donderdag, 9. augustus 2007 - 21:17

Vervoersverbod runderen en varkens wordt opgeheven

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft donderdag besloten om het vervoersverbod voor runderen en varkens op te heffen, zodra de VWA alle bedrijven heeft bezocht die de laatste weken vee uit Groot-Brittannië hebben ontvangen, en daar geen verschijnselen van Mond- en Klauwzeer heeft geconstateerd. Dit heeft het ministerie van LNV donderdag bekendgemaakt.

Dit betekent dat rechtstreeks vervoer tussen rundveebedrijven en tussen varkensbedrijven mogelijk is. Naar verwachting is dat vrijdag 10 augustus om 12.00 uur het geval. Het blijft wel verboden runderen en varkens tijdelijk te verzamelen op bijvoorbeeld een verzamelplaats, markt, of een keuring.

Slachtrunderen en varkens mogen wel naar een erkend verzamelcentrum, als ze daarna naar het slachthuis worden afgevoerd. Voor schapen en geiten geldt deze uitzondering niet. Die moeten rechtstreeks van het bedrijf naar het slachthuis.

Gelet op de conclusies van het Permanente Comité van de Voedselketen en Diergezondheid van de Europese Commissie en de monitoring van de bedrijven die evenhoevige dieren uit het Verenigd Koninkrijk hebben ontvangen zijn versoepelingen van de regeling mogelijk. Voor schapen en geiten is een afwijkende risico-inschatting gemaakt omdat klinische verschijnselen van mond- en klauwzeer bij deze dieren minder duidelijk zijn en omdat de traceerbaarheid van deze dieren moeilijker is dan van runderen en varkens.
Provincie:
Tag(s):