vrijdag, 10. augustus 2007 - 12:23

Vervolging in fraudezaak Amsterdam Zuidoost

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie Amsterdam gaat de vier verdachten van fraude met financiële noodhulp in Zuidoost vervolgen. Uit het onderzoek tot nu toe
komen verdenkingen tegen de vier verdachten naar voren van verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Het is voor het onderzoek niet noodzakelijk de verdachten voor te geleiden aan de rechter-commissaris. De verdachten zijn daarom op donderdag 9 augustus j.l. heengezonden. Zodra het onderzoek is afgerond zullen alle verdachten worden gedagvaard.

Dinsdag 7 augustus j.l. zijn vier personen, twee mannen en twee vrouwen,
aangehouden op verdenking van fraude bij twee stichtingen in Amsterdam
Zuidoost. Na aangiften van fraude is onder leiding van een officier van
justitie een onderzoek gestart door het Bureau Financiële en Economische
Recherche van de Dienst Regionale Recherche.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten subsidiegeld, bedoeld voor mensen in financiële nood, hebben verduisterd. Een van de verdachten is een ambtenaar die gedetacheerd was bij één van de stichtingen. Vermoedelijk zijn er valse aanvragen opgemaakt. Daarnaast zijn echte aanvragen slechts gedeeltelijk of niet uitgekeerd aan verzoekers, terwijl deze als uitgekeerd zijn geboekt.

Een van de mannen wordt ook verdacht van het plegen van ontucht met een cliënte. Zij was van de beslissing van de verdachte financieel afhankelijk. Mogelijk heeft deze verdachte zich vaker schuldig gemaakt aan ontucht met cliënten. Slachtoffers worden verzocht contact op te nemen met het onderzoeksteam op telefoonnummer (020) 5596330.
Provincie:
Tag(s):