zaterdag, 29. september 2007 - 10:08

Verwijsindex risicojeugd wordt door provincie gesteund

Provincie

De provincie steunt de invoering van een verwijsindex risicojeugd. Dit systeem moet voorkomen dat meerdere instanties zich bezighouden met hetzelfde kind zonder dat van elkaar te weten. Of juist dat kinderen met problemen tussen de wal en het schip vallen.

Dit blijkt uit het concept Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2008, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vastgesteld.

De provincie wil afspraken maken met het Bureau Jeugdzorg over informatie op lokaal niveau en investeren in de verwijsindex. De verwijsindex geeft een signaal wanneer een kind bij een andere instelling bekend is en zorgt voor coördinatie van de hulp. Op deze manier wordt dubbel werk voorkomen. Dat heeft op den duur een gunstig effect op de wachtlijst.

Sascha Baggerman, gedeputeerde jeugdzorg van Noord-Holland is van mening dat Bureau Jeugdzorg (BJZ) de verantwoordelijkheid voor kinderen draagt die bij hen zijn aangemeld. Volgens Baggerman is het dan niet de bedoeling dat andere instanties ook met dat kind aan de slag gaan. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de preventie.
Provincie:
Tag(s):