donderdag, 21. juni 2007 - 9:41

Verzekeringsbranche 2006: meer premie, resultaten dalen

Den Haag

Het resultaat in de verzekeringsbranche is ten opzichte van 2005 fors gedaald van 12 naar 7 procent van de verdiende premie. Op ziektekosten, een substantieel deel van de sector Zorg, leden verzekeraars een verlies van twee procent.

De felle concurrentie bij motorrijtuigen leidt tot een zeer scherpe prijs voor de klant. Bij de meeste schadebranches staan de resultaten onder druk. Het resultaat bij Leven is stabiel. De forse stijging van het premievolume van de verzekeringsbranche in 2006 van 46 procent naar ruim 70 miljard euro is vooral het gevolg van de introductie van de nieuwe Zorgwet.
Categorie:
Tag(s):