zondag, 1. juli 2007 - 18:49

Vestiging zorgboerderij in Espel

Espel

Het college van B&W heeft ingestemd met de vestiging van een zorgboerderij voor verstandelijk gehandicapte jongeren op het perceel Ankerpad 4 in Espel. B&W wijkt daarmee af van het standpunt van het vorige college. Om de vestiging mogelijk te maken moet de bestemming van het perceel worden gewijzigd.

Het huidige college is minder terughoudend dan het vorige als het gaat om het toestaan van dit type huisvesting in het buitengebied. In het specifieke geval in Espel is de ligging van het perceel gunstig, waardoor een grotere verkeersstroom geen problemen zal opleveren. Ook zijn geen milieuhygiënische beperkingen te verwachten. De bouwplannen passen bij de wens om een goede invulling te vinden voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

Voor de toekomstige bewoners is de ligging in het buitengebied gunstig. De behandeling van verstandelijk gehandicapte jongeren met bijkomende problematiek vereist zoveel alertheid en adequaat optreden van de medewerkers, dat het belangrijk is dat zij niet worden afgeleid door de omgeving. De bewoners plukken daar de vruchten van.
Provincie:
Tag(s):