woensdag, 20. juni 2007 - 12:10

Veteranen vertellen op basissicholen

Hoogezand-Sappemeer

In Hoogezand-Sappemeer worden kinderen op een bijzondere manier betrokken bij de jaarlijkse Veteranendag. Op twee basisscholen in de gemeente geven een ‘oude’ en een ‘jonge’ veteraan een gastles. Tijdens de bijeenkomst, die de gemeente Hoogezand-Sappemeer op donderdag 28 juni aanstaande organiseert voor ‘haar’ veteranen, praat mevrouw Henny Stoel-Hes, van het Landelijk Comité Veteranendag, met een aantal leerlingen en hun leraren over de ervaringen die zij tijdens deze gastlessen hebben opgedaan.

De ‘oude’ veteraan, de heer Henk Haze, vertelt aan de leerlingen van groep 8 van de openbare basisschool Nico Bulder over zijn ervaringen in Nieuw Guinea. Henk Haze (1941) werd in mei 1962 uitgezonden naar Nieuw-Guinea als toegevoegd dienstplichtig administrateur bij de 928e afdeling Lichte Luchtdoel Artillerie. Dit onderdeel was gelegerd in het kamp Fivelingo te Appingedam en werd naar Nieuw-Guinea gezonden om twee vliegvelden op het eiland Biak te beveiligen. Doordat op 15 augustus 1962 het Accoord van New York gesloten werd, bleef de periode van Henk Haze in Nieuw-Guinea beperkt tot een periode van vier maanden en zijn oorlogshandelingen hem bespaard gebleven.

De ‘jonge’ veteraan, de heer Ad Anakotta gaat met de leerlingen van groep 8 van de openbare basisschool Het Ruimteschip in gesprek over wat hij heeft meegemaakt in Srebrenica Ad Anakotta (1970) werd in het voorjaar van 1995 met Dutchbat III naar Srebrenica gezonden. Hij was als geneeskundig verzorger aan het bataljon verbonden. Na een kort verlof in april kon hij niet in de enclave terugkeren omdat de Serven dit weigerden. Daardoor maakte hij de val op 11 juli 1995 niet mee. Toch was hij zeer betrokken bij deze gebeurtenissen. Dit kwam mede doordat zijn dienstmaatje Raviv van Rensen in deze periode door oorlogshandelingen om het leven kwam.
Provincie:
Tag(s):