vrijdag, 6. juli 2007 - 12:06

Vierduizend Haagse woningen krijgen aardwarmte

Den Haag

Vierduizend woningen in Den Haag Zuid-West gaan verwarmd worden met diepe aardwarmte. De gemeente Den Haag, de energiebedrijven ENECO Energie en E.ON Benelux en de woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia hebben besloten om dit geothermieproject samen uit te voeren.

De toepassing van diepe aardwarmte voor een woonwijk en de gezamenlijke aanpak zijn uniek in Nederland. Den Haag kiest voor deze zogeheten geothermie, omdat warmte uit de grond onuitputtelijk is en er ook geen uitstoot van schadelijke gassen is. Met dit project neemt de uitstoot van CO2 in dat gebied met circa 4.000 ton per jaar af. Dat past in het streven van Den Haag om de stad halverwege deze eeuw CO2-neutraal te maken.

De zes partijen hebben vandaag het contract ondertekend voor het samenwerkingsverband Geothermie Beheer CV. In Den Haag Zuidwest worden de komende vijf jaar ongeveer vierduizend nieuw te bouwen woningen en enkele bedrijfsgebouwen op aardwarmte aangesloten. Wethouder Marnix Norder van Bouwen en Wonen is verheugd dat na een periode van onderzoek, er nu daadwerkelijk gestart gaat worden. “Een stadswijk op aardwarmte aansluiten, is een grote stap. Ik hoop dat het gangbaar wordt voor alle grote nieuwbouwprojecten, daar waar het kan.�

Het project vergt een investering van 46 miljoen euro. De investeringen zitten voor een deel in de aanleg van de geothermiebron. Maar vooral in de kosten van de leidingen en andere faciliteiten om de woningen aan te sluiten op de aardwarmte. De toekomstige bewoners hoeven niet te vrezen voor hoge energietarieven. Er is afgesproken dat hun verwarmingskosten nooit hoger zullen zijn dan die van bewoners die op aardgas stoken. En zo mogelijk lager. Norder: “Dit project bewijst dat duurzame energie niet duurder hoeft te zijn dan fossiele brandstof. “

Vloerverwarming
Uit onderzoek is gebleken dat er in de omgeving van de Leyweg/Meppelweg een geschikte plek ligt om te boren naar aardwarmte. De bron bestaat bestaat uit twee putten, één, waarmee het warme water uit de bodem wordt gewonnen en de tweede put, waarmee het water – na afkoeling – in de bodem wordt teruggevoerd. Dat gebeurt tot een diepte van 2200 meter om water naar boven te halen met een temperatuur van 75 °C. Deze aardwarmte wordt via warmtewisselaars overgedragen aan het stadsverwarmingsnet. Via dit leidingnet gaat de warmte vervolgens naar de woningen.

Deze krijgen vloerverwarming in plaats van een radiator. Dat zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de huizen. Hiermee voldoen deze woningen in ruime mate aan de strenge norm voor energie isolatie, de zogenaamde energieprestatie coëfficiënt, dat voor nieuwbouwwoningen geldt. De bron wordt medio 2008 aangelegd. De werkzaamheden nemen enige maanden in beslag. In de winter 08/09 worden de eerste woningen op geothermie aangesloten.
Provincie:
Tag(s):