woensdag, 25. april 2007 - 18:41

Vijf miljoen voor verkeer en vervoer in Amstelveen

Amstelveen

De gemeente Amstelveen investeert in de jaren 2007 tot en met 2009 ruim vijf miljoen euro in verkeers- en vervoersprojecten. Maatregelen om de afwikkeling van het woon-werkverkeer te optimaliseren per auto, fiets en openbaar vervoer staan hierbij centraal.

In bepaalde woonwijken in Waardhuizen/Middenhoven en Nes aan de Amstel worden 30 km/h-zones aangelegd, net zoals dat al in vele wijken in Amstelveen gebeurd is. Daarnaast wordt het Keizer Karelplein veiliger ingericht en komen en flauwe drempels voor enkele kruisingen met de Beneluxbaan. Ook wordt onderzocht welke kruisingen binnen de gemeente in aanmerking komen voor de aanleg van een rotonde.

De wethouder, Tabak liet weten dat de gemeente ook naar de fietspaden gata kijken want die moeten veilig zijn en goed op elkaar aansluiten. Bij het busstation Amstelveen wordt een nieuwe overdekte fietsenstalling gerealiseerd.

Het openbaar vervoer is ook opgenomen in de plannen. Om de kwaliteit van het busvervoer te verhogen, is een aantal infrastructurele aanpassingen noodzakelijk. Zo wordt de bushalte op de Meander ter hoogte van de Kijkshop aangepast. Daarnaast wordt ook het reizigersinformatiesysteem in het busstation Amstelveen verbeterd.

De gemeente bekostigd de investeringen in deze verkeers- en vervoersprojecten uit de zogenaamde Kwaliteitsimpulsgelden. Deze gelden zijn in 2000 verkregen uit de verkoop van het kabelbedrijf.
Provincie:
Tag(s):