vrijdag, 17. augustus 2007 - 17:34

Vissers gaan zee-zwerfvuil vangen

Milieuorganisatie KIMO start in samenwerking met onder andere Provincie Fryslân het project Fishing for Litter. Vissers die zwerfvuil in hun netten krijgen, storten dit niet meer terug in zee, maar brengen het aan wal waar het afval verwerkt wordt. Daarmee wil de Provincie Fryslân een bijdrage leveren aan het schoonmaken en houden van de Waddenzee.

Voorheen gooiden vissers het zwerfvuil terug in zee omdat ze het aan wal niet kwijt konden. Door het project Fishing for Litter kunnen zij nu het zwerfvuil in big bags kosteloos aan land brengen voor verwerking. Zo wordt de vervuiling op de Waddenzee teruggedrongen en wordt bovendien niet steeds hetzelfde vuil opgevist. Daarnaast ontstaat met dit project inzicht in de veroorzakers van de vervuiling en de gevolgen ervan.

In België en in enkele andere provincies in Nederland – Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland – is het project al zeer succesvol. Daar is in een jaar tijd 120.000 kilo afval uit de Noordzee gehaald.

Behalve de Provincie Fryslân leveren ook Rijkswaterstaat Noord-Nederland, gemeente Harlingen, afvalverwerker SITA en Visveiling Insula een financiële bijdrage aan het project. Het project duurt in eerste instantie vier jaar en wordt halverwege geëvalueerd.
Project opruimen zwerfafval op zee van start
Provincie:
Tag(s):