zaterdag, 20. oktober 2007 - 16:41

Vixia moet uitkerings-gerechtigden weer aan werk helpen

Sittard-Geleen

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen gaan met leer/werkbedrijf Vixia in zee om mensen met een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Vixia moet daartoe worden omgevormd tot een mensontwikkelbedrijf, zo melden de betrokken gemeenten. Het streven is om deze ontwikkeling te laten plaatsvinden binnen nu en drie jaar. De gemeenten willen de totale kosten die gepaard gaan met het weer financieel gezond maken van Vixia beperken tot 14 miljoen euro. Dat staat in een voorstel dat de colleges van Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen hebben aangeboden aan de gemeenteraden.

WSW-bedrijf (Wet sociale werkvoorziening) Vixia wordt, zoals aangegeven, een mensontwikkelbedrijf waar mensen die (heel) ver van de arbeidsmarkt af staan, de kans krijgen om ervaring op te doen. Het uiteindelijke doel is om deze mensen – al dan niet betaald – deel laten nemen aan maatschappelijke of economische activiteiten.

Om Vixia deze rol te kunnen geven, is het noodzakelijk om verschillende organisatorische veranderingen door te voeren bij het bedrijf. Dit gebeurt op basis van de eerder dit jaar gepresenteerde Strategienota en het Plan van Aanpak Turn Around Vixia 2007-2010. Kapitaalsintensieve industriële activiteiten worden afgestoten en maken plaats voor activiteiten die te maken hebben met dienstverlening. Dit gebeurt in fases, om ongewenste sociale en bedrijfseconomische risico’s te minimaliseren.

Gedwongen ontslagen zijn in dit kader niet aan de orde. Met eventuele overnamekandidaten van bedrijfsonderdelen van Vixia zullen afspraken gemaakt worden over het in dienst houden van Vixia-werknemers. Zij die dat willen, kunnen elders binnen het WSW-bedrijf aan de slag.

Een regionale project- en stuurgroep moet waarborgen dat afspraken rondom baangaranties voor Vixia-medewerkers worden nagekomen. Deze project- en stuurgroep bekijkt ook op welke manier de (bestuurlijke) aansturing van Vixia vorm moet krijgen. De aanbevelingen uit een onderzoek van de lokale rekenkamer van Sittard-Geleen worden hierbij betrokken. Om de raden van de vier gemeenten zo goed en adequaat mogelijk te informeren over het wel en wee van Vixia wordt elke maand een rapportage opgesteld waarin zowel de voortgang van het omvormingsproces als de financiële ontwikkeling wordt beschreven.

De raden van de vier gemeenten krijgen op 6 november tijdens een gezamenlijke commissievergadering een uitgebreide toelichting op het raadsvoorstel. Op 15 november bespreken de afzonderlijke raden het voorstel rondom Arbeidsmarktbeleid en SW-bedrijf Vixia.
Provincie:
Tag(s):