dinsdag, 30. oktober 2007 - 18:08

'Vliegwiel Twente Maatschappij'

Enschede

De gemeente Enschede, provincie Overijssel en het Rijk willen samen het ontwikkelbedrijf Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM) oprichten ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente. Dit heeft de gemeente Enschede dinsdag bekendgemaakt.

Het college van Enschede en Gedeputeerde Staten stellen de gemeenteraad en Provinciale Staten voor in te stemmen met een verhouding van 40 procent voor rekening van het Rijk, 40 procent voor gemeente Enschede en 20 procent voor provincie Overijssel in de op te richten onderneming. In een nader voorstel worden de verhoudingen verder uitgewerkt.

Er komt een bestuursovereenkomst. De kaders hiervoor en de middelen die gemeente en provincie in de onderneming zullen inbrengen, komen daarin aan de orde. Ook wordt aangegeven hoe de luchthaven voor een periode van drie jaar vooralsnog (beperkt) wordt opengehouden.

Bij de op te richten VTM gaat het in eerst instantie om een publiek-publieke maatschappij die een grondexploitatie gaat voeren, gericht op een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Private partijen kunnen later deelnemen.

De minister van Financiën heeft een sluitende businesscase en een marktconform rendement als voorwaarde gesteld. Dit geldt voor ieder uiteindelijk te kiezen alternatief, met of zonder luchthaven. Van de gemeente en provincie samen wordt een totaalinbreng van 30 miljoen aan kapitaal verwacht.

Bestuursovereenkomst
Voor de op te richten VTM wordt een bestuursovereenkomst voorbereid met het Rijk. De kaders hiervoor zullen naar verwachting in december of januari 2008 voorgelegd worden aan Provinciale Staten en aan de gemeenteraad van Enschede. Een formeel oprichtingsbesluit wordt niet eerder dan in de loop van 2008 verwacht.

Voor de periode vanaf nu tot en met de feitelijke oprichting van de onderneming, de zogeheten kwartiermakersfase, vindt de samenwerking onder dezelfde verhouding plaats. Het geld dat gemeente en provincie in zullen brengen in deze fase en in de onderneming, komt ook terug in een volgend voorstel aan Proviciale Staten en de gemeenteraad.

In 2003 is het besluit genomen de militaire vliegbasis Twente te sluiten. Gemeente en provincie werken samen aan plannen voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het gebied. Sinds kort wordt ook samengewerkt met het Rijk om te kijken naar de verschillende mogelijkheden. Voor de invulling van het gebied moet zowel naar mogelijkheden met als zonder luchtvaart gekeken.
Provincie:
Tag(s):