vrijdag, 31. augustus 2007 - 16:44

VNO-NCW: Kabinet speelt paniekvoetbal in de begroting 2008

Den Haag

De werkgeversonrganisatie VNO-NCW vindt dat het kabinet paniekvoetbal speelt in de begroting 2008. Ondernemingen worden fors geraakt door de maatregelen die vrijdag bekend zijn geworden. VNO-NCW vindt dat dit helemaal niet nodig is als het kabinet de lastenverlichting voor ondernemingen die voor latere jaren op de rol staat naar voren haalt en evenwichtig verdeelt.

VNO-NCW wijst erop dat lastenverzwaringen de boventoon voeren in 2008. "De mobiliteitssector (auto's, vliegverkeer) wordt hard geraakt door vergroening van belastingen. Accijnzen gaan omhoog. De ziektekostenpremie voor ondernemers stijgt automatisch door. Dit raakt de economie hard."

De beperking van de aftrekbaarheid van pensioenpremies vindt de organisatie eveneens een slecht idee. "Dit grijpt in aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en is slecht voor het vestigingsklimaat in ons land. De meetlat van het salaris van de minister-president leggen op (internationale) inkomens in het bedrijfsleven plaatst Nederland op een eiland. Dit is ongewenst en zal niet alleen effecten hebben op de positie van de hoofdkantoren in ons land, maar ook vele andere bedrijven en ondernemers raken."

VNO-NCW is blij dat de WW-premie omlaag gaat "maar dat is volstrekt onvoldoende om de lastenverzwaringen goed te maken."
Categorie:
Tag(s):